Jeśli cierpisz z powodu

STRATY DZIECKA

Wywołanej poronieniem,
śmiercią okołoporodową,
wypadkiem, chorobą,
aborcją lub samobójstwem
jeśli życie wydaje Ci się puste,bezsensowne,
dręczy Cię poczucie winy, koszmary senne.
jeśli drażnią Cię inne dzieci,
czujesz się zobojętniała(ły) i wyobcowana(ny).
jeśli nie masz nikogo, z kim mógłbyś szczerze porozmawiać

NIE ZOSTAWAJ SAM(A) ZE SWOJĄ TRAGEDIĄ

©2009 Michał Wróbel